Čínské masáže, léčebné metody, akupunktura Ostrava


Mezi čínské metody patří – akupunktura, moxování, manupresur, požehování. Čínský léčebný systém je, společně s ájurvédou, nejstarším celostním světovým léčebným systémem, založený na pozorování přírodních zákonitostí, kde se léčba zaměřuje především na prevenci nemoci, a také na hledání příčin už vzniklé nemoci. Z čínského hlediska je preventivní medicína důležitější než samotné léčení nemoci. Díky dokonalým a propracovaným diagnostickým metodám dokáže tradiční čínská medicína často odhalit a léčit nemoc dříve než se projeví její vnější příznaky. S ohromnými úspěchy umí léčit různé neduhy, než stačí neléčené přejít do nemocí chronických.

V čínské medicíně je  choroba charakterizována jako narušení rovnováhy čchi a protože celý organismus je propojený, nikdy není nemocná jen určitá část těla, není nemocný jen určitý orgán, ale vždy je postižen celý organismus.

Čínské léčebné masáže

Zásady léčebné masáže, stejně jako další čínské léčebné metody uvedené níže, spočívají v uvolnění bloků, působení na dráhy a spojnice v lidském těle, v normalizaci jin a jangu, harmonizaci systému výživy a ochrany životní energie a harmonizaci jinových a jangových orgánů.

Orgány a dráhy jsou důležité součásti lidského těla. Platí, že to, co je uvnitř, se projevuje navenek. Proto patologické změny uvnitř těla mohou být rozpoznávány zevně. Na základě funkci orgánů a propojených příznaků můžeme zjistit lokalizaci a povahu nemoci a zvolit vhodné oblasti, body a techniky pro léčbu.

Pomocí čínských léčebných masáží se zaměřujeme na uvolnění zjištěných spasmů (staženin, zatuhlin) v lidském těle, na léčbu poruch pohybového systému, které vznikají nejčastěji jako následek nedostatku pohybu, sedavého zaměstnání, úrazu, přetížení anebo doprovázejí i jiná onemocnění

Manupresura

Tato metoda bývá u nás překládána i jako prstová akupunktura. Manupresura je specifický způsob léčby příbuzný akupunktuře, při které se aktivní body na akupunkturních drahách nenabodávají jehlami ale stlačují se bříšky prstů nebo speciálními nástroji. V některých případech je podél drah prováděna i lineární masáž.

Požehování

Požehování nebo jinak také moxování je využívání tepla hořícího pelyňku ( Artemisia chinensis ) k prohřátí, zklidnění a uvolnění vybraných míst těla nebo akupunkturních bodů. Teplo prostupuje tělo do hloubky, vstupuje do akupunkturních drah, doplňuje energii, podporuje tělní oběh a vylučuje z těla chlad a bolest.

Ve starých čínských textech byla tato metoda doporučována jako výhodnější u starších a oslabených osob a to především proto, že se tělu dodává nová energie, oproti akupunktuře, která pracuje pouze s vlastní vitální energií těla.

Gua Sha

V překladu znamená „gua“ pohyb jedním směrem a „sha“ znamená špatné, dohromady tedy „seškrábat všechno špatné“. Při této metodě se používá nefritová škrabka nebo škrabka z buvolího rohu. Škrabkou se v oblastech povrchových drah provádí stimulace tak, aby se zlepšila cirkulace energie čchi a krve a z těla se „seškrabaly“ všechny nečistoty a toxiny. Během masáže se zlepšují výměnné procesy v kůži a svalech.

Akupunktura

Akupunktura se zabývá prevencí, diagnostikou a léčbou převážně funkčních poruch organismu, metabolických, psychosomatických onemocnění, bolestivých stavů, alergických nemocí, poruch imunity, návykových chorob.

Podle charakteru onemocnění a stavu pacienta volíme aktivní body jednak na těle (tzv. klasická, tělová akupunktura), jednak body a zóny mikrosystémů. Z nich nejznámější je mikrosystém ucha, tzv. aurikuloterapie ( ušní akupunktura ).

Podstatou účinku akupunktury je působení na regulační systémy organismu, nejčastěji jsou ovlivněny nervový, endokrinní a imunitní systém. Stimulaci můžeme provádět zavedením speciálních jehel do akupunkturního bodu anebo aplikací jiných předmětů, například elektrického proudu nebo laserového světla. Cílem akupunkturní léčby je obnovení humorální, vegetativní a energetické rovnováhy organismu.

Dietetika a program hubnutí

Tradiční čínská medicína říká, že lidé s nadváhou mají nevyrovnaný zažívací systém a acidobazickou rovnováhu. Za posledních dvacet let takéroste počet lidí s nadváhou v souvislosti s rozvíjející se ekonomikou země a s nepoměrem příjmu a výdeje.

Akupunktura, které předchází určení konstitučního typu klienta, při aktivaci správných bodů může tělo zbavit nerovnováhy stimulováním metabolismu a potlačením chuti k jídlu. Především se dá efektivně kontrolovat chuť k jídlu a zmenšit hlad. Za druhé se tím sníží schopnost trávicího systému absorbovat jídlo. Zároveň se zrychlí schopnost štěpit tuky.

U nás zároveň klientům pomáháme na úrovni psychologické, s pohybovým režimem, stravovacím režimem, úpravou a nabídkou jídelníčku. A vše tak, abychom předešli jojo efektu, aby pro klienta byly nově nabyté zkušenosti a postupy blízké, aby byl v pohodě a aby nám v našem snažení sám s radostí a optimismem pomohl.

Z hlediska tradiční čínské medicíny působí vhodná strava především jako prevence různých onemocnění, posiluje organismus a ovlivňuje i prodloužení a zlepšení kvality života.

Čínská fytoterapie

Čínská bylinná léčba se od té evropské odlišuje především tím, že využívá dokonale propracovaných receptů, tzv. formulí, které se připravují důsledně podle potřeb každého jednotlivého pacienta. Léčba bylinami klade větší důraz na znalost léčeného než na znalost nemoci a recept je zde předepisován dle energetického posouzení pacienta. Každá léčivá bylina má své zvláštní vlastnosti, kterými působí na meridiány a jejichž znalostí a správným použitím dojde k léčebnému úspěchu. Mezi nejčastěji používané lékové formy patří pokroutky, odvary, tablety, tinktury a náplasti.

Při terapii čínskými léčebnými metodami, stejně jako při programu hubnutí, je možno využívat tibetskou saunu, která může pracovat i při nižších teplotách, takže je vhodná i pro prohřátí kardiaků, osob s vyšším tlakem, apod. a která využívá účinku solí a bylin.

Tyto čínské léčebné metody jsou vhodné zejména pro léčbu těchto druhů onemocnění:

 • bolesti páteře a kloubů

   

 • stavy po úrazech pohybového aparátu

   

 • bolesti svalů po jednostranné zátěži (práce u PC, tenisový loket, sport)

   

 • obtíže z přepracování, manažerský a chronický únavový syndrom

   

 • migrény, bolesti hlavy

   

 • trávicí potíže

   

 • nespavost